Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH’ın Makalesi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde Yayınlandı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH’ın Makalesi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde Yayınlandı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH’ın “İltica Krizinden Katma Değer Üretmek, ARÖMER Projelerinden Bir Örnek” başlıklı makalesi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde yayınlandı.


Türkiye, içinde bulunduğu jeopolitik bağlamın gereği olarak çok sayıda meydan okuma ile karşı karşıya kalabilmektedir. Kanaatimizce bu meydan okumaların başında Türkiye’ye akın eden mülteci nüfusunun en az zarar-en büyük yarar ilkesiyle Türk toplumuna entegre edilmesi hususu gelmektedir. Bu toplum dostu entegrasyonunun gerçekleşmesi için çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren 29 Mayıs Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ARÖMER’in Suriyeli ve yabancı uyruklu vasıflı göçmen ve mültecilerin Türk ekonomisine olan katkılarının artırılması için iki farklı sosyal sorumluluk projesi olmuştur. Bu projelerin ilki, Mayıs 2013 – Kasım 2016 Tarihleri arasında dört defa uygulanmış olan Arapça Öğretmenleri Haydi Türkiye’ye (AHT) projesi, ikincisi ise, 15 Ekim 2013 – 4 Nisan 2014 tarihleri arasında Siirt’te uygulanmış olan Arap Kökenli Türklere Arapça Kursları (AKTAK) projesidir. Bu yazıda AKTAK projesi amaçları ve sonuçları bağlamında tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu projenin amacı, Türkiye’ye sığınmış Suriyeli mülteciler arasından Arapça’yı öğretebilecek yeterlikte olanları tespit etmek ve bu öğreticilerden, Arap kökenli Türk vatandaşlarına Arapça okuma-yazma becerilerini geliştirecekleri eğitim faaliyetinde yararlanmaktır. AKTAK projesi, Arapça öğretimi konusunda vasıflı olan bir grup Suriyeli mülteciyi tüketici olmaktan çıkarıp üretici bireyler haline dönüştürürken, aynı zamanda Arap kökenli Türklerin Arapça okuma-yazma becerileri kazanmalarını ve böylece Arapçayı sadece kişisel hayatlarında değil, iş hayatında da kullanarak ekonomik bir değer elde etmelerini sağlamaktadır. Bu yazıda koordinatörlüğünü bizzat üstlendiğimiz AKTAK projesinin amacı, eylem planı, aşamaları, uygulanan eğitim programının detayları ve özgün yönleri, projeye katılan kursiyer profili ve bu kursiyerlerin proje ile ilgili geri bildirimlerine yer verilmiş, projenin sonuçları ve sunduğu katkı değerlendirilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/auifd/issue/81145/1271430

Görüntülenme: 268 Yayınlanma Tarihi: 6 Aralık 2023