Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 03.01.2023 tarih ve 2023/01-3 sayılı karar eki        EK-3

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI (%30 Arapça)

LİSANS ÖĞRETİM PLANI

BİRİNCİ SINIF
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB101  Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB107 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 3
EGK105 Yabancı Dil I Z 2 0 0 2 3
EGK101 Türk Dili I Z 3 0 0 3 5
ARO101 Sözlü İletişim Becerileri I Z 2 0 0 2 4
ARO103 Okuma Becerileri I Z 2 0 0 2 3
ARO105 Yazma Becerileri I Z 2 0 0 2 3
ARO107 Arapçanın Yapısı I Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     19 0 0 19 30
TOPLAM KREDİ             30
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 3
EGK106 Yabancı Dil  II Z 2 0 0 2 3
EGK102 Türk Dili II Z 3 0 0 3 5
EGK104 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 0 3 5
ARO102 Sözlü İletişim Becerileri II Z 2 0 0 2 2
ARO104 Okuma Becerileri II Z 2 0 0 2 2
ARO106 Yazma Becerileri II Z 2 0 0 2 2
ARO108 Arapçanın Yapısı II Z 2 0 0 2 2
TOPLAM     22 0 0 22 30
TOPLAM KREDİ           41 60
İKİNCİ SINIF
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB205 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
ARO201 Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3
ARO203 Arap Edebiyatı I Z 2 0 0 2 2
ARO205 Karşılaştırmalı Arapça-Türkçe Dil Bilgisi Z 2 0 0 2 2
ARO207 Arapça-Türkçe Çeviri I Z 2 0 0 2 2
ARO209 İleri Okuma Becerileri I Z 2 0 0 2 2
ARO211 İleri Konuşma Becerileri I Z 2 0 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders I S 2 0   2 4
TOPLAM     22 0 0 22 30
TOPLAM KREDİ           63 90
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB206 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
ARO202 Arapça Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3
ARO204 Arap Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2
ARO206 Arapça-Türkçe Çeviri II Z 2 0 0 2 2
ARO208 İleri Okuma Becerileri II Z 2 0 0 2 3
ARO212 İleri Konuşma Becerileri II Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
TOPLAM     20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ           83 120
ÜÇÜNCÜ SINIF
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
ARO301 Dilbilimi I Z 2 0 0 2 4
ARO303 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi I Z 2 0 0 2 4
ARO305 Türkçe-Arapça Çeviri I Z 2 0 0 2 3
ARO307 Dil Edinimi Z 2 0 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
TOPLAM     18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ           101 150
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB308 Eğitimde Ahlâk ve Etik Z 2 0 0 2 3
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EGK302 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 0 2 3
ARO302 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi II Z 2 0 0 2 4
ARO304 Türkçe-Arapça Çeviri II Z 2 0 0 2 3
ARO306 Dilbilimi II Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
TOPLAM     17 2 0 18 30
TOPLAM KREDİ           119 180
DÖRDÜNCÜ SINIF
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBA401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 0 5 13
EMB405 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
ARO401 Arapça Diyalektler 1 Z 2 0 0 2 3
ARO403 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
TOPLAM     12 6 0 15 30
TOPLAM KREDİ           134 210
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBA402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 13
EMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
ARO402 Mesleki Arapça Z 2 0 0 2 3
ARO404 Arapça Diyalektler II Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
TOPLAM     12 6 0 15 30
TOPLAM KREDİ           149 240
               
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER
KOD  DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ARO221  Arapçada Sosyolojik Temelli Kavramlar  S 2 0 0 2 4
ARO223 Sözcükbilimi (Leksikografi)  S 2 0 0 2 4
ARO225 Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi   S 2 0 0 2 4
ARO222 Arap Kültür Tarihi  S 2 0 0 2 4
ARO224 Arap Öykücülüğü S 2 0 0 2 4
 ARO321 Mesleki Arapça Uygulamaları S 2 0 0 2 4
ARO323 Sınıf i İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi S 2 0 0 2 4
ARO325 Temel Farsça(eklendi)  S 2 0 0 2 4
ARO322 Arap Şiiri  S 2 0 0 2 4
ARO324 Çağdaş Arap Dünyası S 2 0 0 2 4
ARO326 Osmanlı Türkçesi S 2 0 0 2 4
ARO421 Arapça Ders Kitabı İncelemesi S 2 0 0 2 4
ARO423 Arapça Öğretiminde Materyal Tasarımı S 2 0 0 2 4
ARO425 Temel İbranice(eklendi) S 2 0 0 2 4
ARO422 Arapça Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme  S 2 0 0 2 4
ARO424 Arapça Öğretiminde Drama S 2 0 0 2 4
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER
EMB221 Eğitim Tarihi S 2 0 0 2 4
EMB223 Öğrenme Güçlüğü S 2 0 0 2 4
EMB225 Mikro Öğretim S 2 0 0 2 4
EMB222 Eğitimde Proje Hazırlama S 2 0 0 2 4
EMB224 Eğitim Hukuku S 2 0 0 2 4
EMB226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu S 2 0 0 2 4
EMB321 Karakter ve Değer Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB323 Eğitim Antropolojisi S 2 0 0 2 4
EMB325 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 0 2 4
EMB322 Eleştirel ve Analitik Düşünme S 2 0 0 2 4
EMB324 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB326 Eğitimde Drama S 2 0 0 2 4
EMB327 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme  S 2 0 0 2 4
EMB328 Karşılaştırmalı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB421 Çocuk Psikolojisi S 2 0 0 2 4
EMB423 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB425 Müze Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB427 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 0 2 4
EMB422 Eğitimde Program Geliştirme S 2 0 0 2 4
EMB424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 0 2 4
EMB426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB428 Açık ve Uzaktan Öğrenme S 2 0 0 2 4
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER
EGK221 Kültür ve Dil S 2 0 0 2 3
EGK223 Geleneksel Türk El Sanatları S 2 0 0 2 3
EGK 225 Ekonomi ve Girişimcilik S 2 0 0 2 3
EGK227 Mesleki İngilizce S 2 0 0 2 3
EGK229 Türk Kültür Coğrafyası S 2 0 0 2 3
EGK231 Yabancı Dil III  S 2 0 0 2 3
EGK222 Kariyer Planlama ve Geliştirme S 2 0 0 2 3
EGK224 Türk Halk Oyunları S 2 0 0 2 3
EGK226 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele S 2 0 0 2 3
EGK228 Sanat ve Estetik S 2 0 0 2 3
EGK232 Yabancı Dil IV  S 2 0 0 2 3
EGK321 İnsan İlişkileri ve İletişim S 2 0 0 2 3
EGK323 Beslenme ve Sağlık S 2 0 0 2 3
EGK325 Türk Sanatı Tarihi S 2 0 0 2 3
EGK327 Türk İşaret Dili S 2 0 0 2 3
EGK329 Medya Okuryazarlığı  S 2 0 0 2 3
EGK331 Yabancı Dil V  S 2 0 0 2 3
EGK322 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi S 2 0 0 2 3
EGK324 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 0 2 3
EGK326 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 3
EGK328 Türk Musikisi S 2 0 0 2 3
EGK332 Yabancı Dil VI  S 2 0 0 2 3
               
T: Teori          U: Uygulama              UK: Ulusal Kredi       AKTS: Avrupa Kredi Transfer              
Sistemi              
               
  GENEL TOPLAM         KREDİ AKTS
  Zorunlu Dersler         117 180
  Seçmeli Dersler         32 60
  Toplam Kredi         149 240
  Toplam ders sayısı         70  
  Zorunlu ders sayısı         54  
  Zorunlu Ders Toplam AKTS         75%  
  Seçmeli Ders  Toplam AKTS         25%  
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı         6  
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı         6  
  Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı         4