Çift Anadal Programı Öğretim Planı

İlahiyat Fakültesi ve Arapça Öğretmenliği Lisans Programı için ÇAP Öğretim planı sayfanın sonundadır.

 

Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-13 sayılı karar eki EK.23

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (%30 ARAPÇA) LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI
*ÇİFT ANADAL PROGRAMI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB107 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
ARO101 Sözlü İletişim Becerileri I Z 2 0 0 2 4
ARO103 Okuma Becerileri I Z 2 0 0 2 3
ARO105 Yazma Becerileri I Z 2 0 0 2 3
ARO107 Arapçanın Yapısı I Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     12 0 0 12 19
TOPLAM KREDİ           12 19
II.  Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
ARO102 Sözlü İletişim Becerileri II Z 2 0 0 2 2
ARO104 Okuma Becerileri II Z 2 0 0 2 2
ARO106 Yazma Becerileri II Z 2 0 0 2 2
ARO108 Arapçanın Yapısı II Z 2 0 0 2 2
TOPLAM     12 0 0 12 14
TOPLAM KREDİ           24 33
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
ARO201 Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3
ARO203 Arap Edebiyatı I Z 2 0 0 2 2
ARO205 Türkçe Dil Bilgisi Z 2 0 0 2 2
ARO207 Arapça-Türkçe Çeviri I Z 2 0 0 2 2
ARO209 İleri Okuma Becerileri I Z 2 0 0 2 2
ARO2011 İleri Konuşma Becerileri I Z 2 0 0 2 2
TOPLAM     14 0 0 14 16
TOPLAM KREDİ           38 49
IV. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB206 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
ARO202 Arapça Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3
ARO204 Arap Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2
ARO206 Arapça-Türkçe Çeviri II Z 2 0 0 2 2
ARO208 İleri Okuma Becerileri II Z 2 0 0 2 3
ARO212 İleri Konuşma Becerileri II Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     12 0 0 12 16
TOPLAM KREDİ           50 65
V. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB305 Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Z 2 0 0 2 3
ARO301 Dilbilimi I Z 2 2 0 2 4
ARO303 Arapça Dil Becerilerinin
Öğretimi I
Z 2 0 0 2 4
ARO305 Türkçe-Arapça Çeviri I Z 2 0 0 2 3
ARO307 Dil Edinimi Z 2 0 0 2 2
TOPLAM     10 2 0 10 16
TOPLAM KREDİ           60 81
VI. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB308 Eğitimde Ahlâk ve Etik Z 2 0 0 2 3
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
ARO302 Arapça Dil Becerilerinin
Öğretimi II
Z 2 0 0 2 4
ARO304 Türkçe-Arapça Çeviri II Z 2 0 0 2 3
ARO306 Dilbilimi II Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     10 2 0 10 16
TOPLAM KREDİ           70 97
VII. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 0 5 13
ARO401 Arapça Diyalektler I Z 2 0 0 2 3
ARO403 Öğretimi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     6 6 0 9 19
TOPLAM KREDİ           79 116
VIII. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 13
EMB406 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
ARO402 Mesleki Arapça Z 2 0 0 2 3
ARO404 Arapça Diyalektler II Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     8 6 0 11 22
TOPLAM KREDİ           90 138

 

 

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-18

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÇAP PROGRAMI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARAPÇA MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ  İÇİN ÖĞRETİM PLANI (%30 Arapça)
 
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB107 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     4 0 0 4 6
TOPLAM KREDİ           4 6
 
II.  Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM     4 0 0 4 6
TOPLAM KREDİ         8 12
 
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
ARO201 Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
ARO205 Karşılaştırmalı Arapça-Türkçe Dil Bilgisi Z 2 0 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 3
TOPLAM     12 0 0 12 18
TOPLAM KREDİ         20 30
 
IV. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB206 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
ARO202 Arapça Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 3
TOPLAM     8 0 0 8 13
TOPLAM KREDİ         28 43
 
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
ARO303 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi I Z 2 0 0 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 3
TOPLAM     10 0 0 10 17
TOPLAM KREDİ         38 60
 
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB308 Eğitimde Ahlâk ve Etik Z 2 0 0 2 3
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
ARO302 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi II Z 2 0 0 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 3
TOPLAM     10 0 0 10 17
TOPLAM KREDİ         48 77
 
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBA401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 0 5 13
EMB405 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
ARO403 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 3
TOPLAM     10 6 0 13 26
TOPLAM KREDİ         61 103
 
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBA402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 13
EMB406 Özel Eğitim ve Kaynaştırma  Z 2 0 0 2 3
ARO402 Mesleki Arapça Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 3
TOPLAM     10 6 0 13 26
TOPLAM KREDİ         74 129
               
  Genel Toplam  
    Kredi AKTS  
  Toplam Kredi 74 129  
  Zorunlu Dersler 50 87  
  Seçmeli dersler 24 42  
  Toplam Ders Sayısı 34  
  Zorunlu Ders Sayısı 22  
  Seçmeli Ders Sayısı 12  
               
 *Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı derslerle tamamlayacaktır
 *Bu ÇAP planı Arapça Mütercim Tercümanlık öğrencilerine yöneliktir.
               
 *Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.
               
               

 

 

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-19

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÇAP PROGRAMI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖĞRETİM PLANI (%30 Arapça)  

   
I. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
ARO101 Sözlü İletişim Becerileri I Z 2 0 0 2 4  
ARO103 Okuma Becerileri I Z 2 0 0 2 3  
ARO105 Yazma Becerileri I Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM     6 0 0 6 10  
TOPLAM KREDİ           6 10  
   
II.  Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3  
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3  
ARO102 Sözlü İletişim Becerileri II Z 2 0 0 2 2  
ARO104 Okuma Becerileri II Z 2 0 0 2 2  
ARO106 Yazma Becerileri II Z 2 0 0 2 2  
TOPLAM   10 0 0 10 12  
TOPLAM KREDİ         16 22  
   
III. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
ARO201 Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3  
ARO203 Arap Edebiyatı I  Z 2 0 0 2 2  
ARO205 Karşılaştırmalı Arapça-Türkçe Dil Bilgisi Z 2 0 0 2 2  
ARO207 Arapça-Türkçe Çeviri I Z 2 0 0 2 2  
ARO209 İleri Okuma Becerileri I Z 2 0 0 2 2  
ARO211 İleri Konuşma Becerileri I Z 2 0 0 2 2  
TOPLAM   12 0 0 12 13  
TOPLAM KREDİ         28 35  
   
IV. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB206 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3  
ARO202 Arapça Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3  
ARO204 Arap Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2  
ARO206 Arapça-Türkçe Çeviri II Z 2 0 0 2 2  
ARO208 İleri Okuma Becerileri II Z 2 0 0 2 3  
ARO212 İleri Konuşma Becerileri II Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM   12 0 0 12 16  
TOPLAM KREDİ         40 51  
   
V. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
ARO301 Dilbilimi I Z 2 0 0 2 4  
ARO303 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi I Z 2 0 0 2 4  
ARO305 Türkçe-Arapça Çeviri I Z 2 0 0 2 3  
ARO307 Dil Edinimi Z 2 0 0 2 2  
TOPLAM   8 0 0 8 13  
TOPLAM KREDİ         48 64  
   
VI. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB308 Eğitimde Ahlâk ve Etik Z 2 0 0 2 3  
ARO302 Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi II Z 2 0 0 2 4  
ARO304 Türkçe-Arapça Çeviri II Z 2 0 0 2 3  
ARO306 Dilbilimi II Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM   8 0 0 8 13  
TOPLAM KREDİ         56 77  
   
VII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMBA401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 0 5 13  
ARO401 Arapça Diyalektler I Z 2 0 0 2 3  
ARO403 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM   6 6 0 9 19  
TOPLAM KREDİ         65 96  
   
VIII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMBA402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 13  
EMB406 Özel Eğitim ve Kaynaştırma  Z 2 0 0 2 3  
ARO402 Mesleki Arapça Z 2 0 0 2 3  
ARO404 Arapça Diyalektler II Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM   8 6 0 11 22  
TOPLAM KREDİ         76 118  
                 
  Genel Toplam    
    Kredi AKTS    
  Toplam Kredi 76 118    
  Zorunlu Dersler 76 118    
  Seçmeli dersler 0 0    
  Toplam Ders Sayısı 35    
  Zorunlu Ders Sayısı 35    
  Seçmeli Ders Sayısı 0    
                 
 *Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı derslerle tamamlayacaktır  
 *Bu ÇAP planı İlahiyat öğrencilerine yöneliktir.   
 *Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.