Program Yeterlilikleri

  1. Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olur.
  2. Duygu ve düşüncelerini Arapça’nın kurallarına uygun biçimde doğru ve etkili aktarır.
  3. Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler ve materyaller tasarlar.
  4. Arapça öğretiminin yöntem ve uygulamasına ilişkin metot ve teknikleri kullanır.
  5. Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.