Program Hakkında

Program Hakkında

Arapça Öğretmenliği Lisans Programı, uluslararası standartlar ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği kriterlere uygun olarak hazırlanmış olup, öğretmen adaylarının Arapçalarının geliştirilmesi için gerekli donanımı kazandırmayı hedeflemektedir.

Arapça Öğretmenliği Programı, dilbilim, ikinci dil edinimi, çocuklara Arapça öğretimi, yabancı dilde test geliştirme teknikleri ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi alana dair temel bilgilerle öğrenciyi eğitmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra Arapça konuşulan coğrafyadaki çeşitli kültürleri tanıyan, kendi kültürel değerlerini yabancılara aktaran, dört temel dil becerisini kullanıp öğretebilen, bilimsel araştırma becerilerine hakim ve etik ilkelere sahip örnek öğretmenler yetiştirmektedir.

Birinci yılı zorunlu hazırlık olmak üzere eğitim süresi 5 yıl olan Arapça öğretmenlik programı, meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır.